Så kan lärosäten arbeta effektivare med nyckeltal och rapportering

Ofta tar det alldeles för lång tid att sammanställa data för att kunna följa upp viktiga nyckeltal. Dessutom är risken stor att det uppstår fel vid manuella processer. En till utmaning rör skapandet av rapporter och kommunikationen av nyckeltalen, där versionshantering och ett ändlöst mejlande av dokument tyvärr hör till vanligheterna. Lyckligtvis finns lösningar på problemen.

Anmäl mig! Fyra personer samtalar.

I detta webinar visar vi hur man effektivt kan arbeta med nyckeltal i Hypergene, bland annat med exempel på hur olika nyckeltal kan följas upp och analyseras nedbrutet på olika fakulteter. Vi visar också exempel från det vi kallar för Verksamhetsrapportering; en kraftfull funktion som avsevärt effektiviserar processen med att ta fram olika rapporter och sammanställningar. Genom mallar och utgåvor kan den information som redan finns i Hypergene återanvändas och automatiskt skapa rapporter som sedan kommenteras av relevanta personer. Allt styrs av arbetsflöden i produkten och kan exportera till färdiga rapportmallar i Word eller till PowerPoint.

I webinaret utgår vi från Hypergenes lösning för lärosätens verksamhetsstyrning som redan används av 17 lärosäten. Produkten är ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, budget & prognos, rapportering och uppföljning. Med stödet kan universitet och högskolor ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer.

Talare

Hanna Edler, Beslutsstödskonsult, Hypergene för Lärosäten
Peter Glans, affärsansvarig, Hypergene för Lärosäten

Tid och plats

Tid: 28 januari kl 10.00-10:45
Plats: Vid din dator

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkommen!