ATG:s utveckling mot en agil ekonomi- och verksamhetsstyrning

ATG är under stor förändring vilket ställt höga krav på verksamhetens utveckling. Digitaliseringen har varit en framgångsfaktor och inte minst har processerna inom den finansiella planeringen och uppföljningen effektiviserats – vilket också blev en utvecklande resa för både CFO och controllers där systemstödet var en viktig möjliggörare.

Anmäl mig! Person pratar i telefon.

På kort tid har ATG fått ställa om från att agera på en reglerad marknad till att idag vara ett tillväxtbolag konkurrensutsatt marknad. Den utvecklingsresan har förstås ställt höga krav på både ledning och administration – vilket fått många konsekvenser. Inte minst har man övergivit arbetet i Excel för att istället effektivisera sin budget- och prognosprocess med nya verktyg. Målen var högt ställda och numera har cheferna fått en klart bättre vardag. Dessutom kan nu mer tid läggas på analys istället för datainsamling. Parallellt har ATG även arbetat med att tydliggöra verksamhetsstyrningen genom att länka aktiviteter mot sina strategiska mål.

Lyssna på när ATG:s CFO Lotta Nilsson berättar om deras erfarenheter och lärdomar och om hur hon vill fortsätta digitaliseringen.

Talare

Stefan Kim, Försäljningschef på Hypergene
Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG.

Tid och plats

Tid: 27 januari kl 08.30-09:15
Plats: Vid din dator

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkommen!