Effektivare verksamhetsplanering för lärosäten med Hypergene

Upplever du att det kan vara svårt att få ihop styrningen för hela verksamheten och se den ”röda tråden” från strategi till faktiska aktiviteter? Har du dessutom svårt att följa upp aktiviteter och mål och se vad andra i organisationen har gjort, eller att sedan aktivt arbeta med nyckeltal kopplat till planen?

Anmäl mig! Person ritar på grön tavla.

Det här är utmaningar vi ofta möter i samtal med lärosäten. Och i ett webinar visar vi därför konkreta lösningar och inspiration från Hypergenes lösning där våra kunder har digitaliserat sin verksamhetsplanering. Vi går dessutom igenom hur man i Hypergene enkelt kan summera sin verksamhetsplan i en verksamhetsberättelse, som även kan inkludera andra typer av planer, samt knyta ihop sin verksamhetsplan med andra strategier och planer; så som t ex kvalitetssäkring, löpande arbete och risk.

Med Hypergene för lärosäten erbjuds ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, budget & prognos, rapportering och uppföljning där universitet och högskolor kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer. Idag använder mer än 16 lärosäten Hypergene för sin verksamhetsstyrning.

Via en webbportal får alla snabbt och enkelt en tydlig bild av verksamheten anpassad till sin funktion och roll. Viktiga områden som verksamhetsplan riskanalyser, kvalitet i utbildning och forskning, ekonomi, personal, kurs- och antagningsdata, nyckeltal och annan information kan presenteras, analyseras och följas upp på såväl ett övergripande plan som på en detaljerad nivå. Oavsett om lösningen införs i sin helhet eller enbart utvalda delar, så möjliggörs en väsentligt förbättrad styrning av verksamheten.

Talare

Hanna Edler, verksamhetskonsult, Hypergene för Lärosäten
Peter Glans, affärsansvarig, Hypergene för Lärosäten

Tid och plats

Tid: 10 december kl. 08.30-09:15
Plats: Vid din dator

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkommen!