Effektivare finansiell planering - en djupdykning i hur du snabbt skapar värde med Hypergene

I en snabbföränderlig omvärld behöver företag snabbt kunna överblicka den finansiella situationen och anpassa den framåtriktade planeringen. Istället för statiska planeringsmodeller krävs nu verktyg som ger möjlighet att snabbt och dynamiskt utarbeta reviderade planer och anpassade prognoser. I det sammanhanget blir en mer flexibel styrning nödvändig.

Anmäl mig! Två personer i mötesrum.

I det här live-webinaret gör vi en djupdykning i de grundläggande delarna av Hypergenes lösning för ekonomisk planering, uppföljning och analys. Lösningen integreras mot befintliga ekonomisystem och ger er förmågan att omedelbart säkerställa finansiell kontroll samt möjliggöra smidig framåtriktad ekonomisk planering. De mest essentiella delarna av lösningen införs med en mycket begränsad insats, ger snabb effekt med hög grad av self service och kan sedan byggas ut utifrån era behov - såväl inom det finansiella området som inom t.ex. affärsplanering, riskhantering och verksamhetsanalys.

Talare

Erik Thelander, Produktchef, Hypergene
Stefan Kim, Försäljningschef, Hypergene

Tid och plats

Tid: 9 december kl. 08.30-09:15
Plats: Vid din dator

Webinaret är kostnadsfritt

Välkommen!