Framtidsorientera och effektivisera era budget- och prognosprocesser med rätt systemlösning

Lägger ni för mycket tid på budget- och prognosprocesserna, med manuella sammanställningar, för många verksamhetssystem eller för den delen Excel? Letar ni sätt att gifta ihop det ekonomiska planeringsarbetet med den övergripande affärsplaneringen? Eller vill ni bli mer framtidsorienterade genom nya vägar att arbeta med prediktiva prognoser?

Anmäl mig! Tre personer framför skärm på Hypergene.

INNEHÅLL 

Under ett seminarium visar vi hur budgetarbetet kan effektiviseras genom att förenkla, standardisera och automatisera, samt hur man på så sätt både gör tidsbesparingar i processen och skapar högre kvalitet i siffrorna. Men vi tittar också på alternativa sätt att arbeta, t.ex. hur du kan få stöd för prediktiva prognoser där systemlösningen hjälper dig att se in i framtiden. Du får också ta del av hur man kan skapa flexibilitet, precision och kvalitet genom att lyfta blicken och jobba med t.ex. drivarbaserad budget, nyckeltalsbaserade inmatningar och rullande 12-prognoser.

Med en tydlig och strukturerad process, enhetlig för budget och prognos, skaffar ni er överblick och kontroll över var i arbetet er organisation befinner sig samtidigt som det blir enklare att spåra och förstå avvikelser. Det bidrar också till en sammanhållen bild av utfall, budget och prognos vilket i sin tur ger en större förståelse för ekonomiska samband och skapar en bättre samverkan mellan organisationens olika delar.

Med de allra senaste produktnyheterna från Hypergene får du helt nya möjligheter att lyfta budget- och prognosarbetet till en ny nivå. Dessutom visar vi hur du i Hypergene kan gifta ihop det ekonomiska planeringsarbetet med den övergripande affärsplaneringen

Med konkreta och tydliga kundexempel visar vi på hur det är möjligt att omsätta teori till praktik och på kort tid skapa stora värden för er organisation.

FÖRELÄSARE

Jonas Leisvik, Affärsutvecklare & produktexpert
Torbjörn Frank, Sales Manager, offentlig sektor
Erik Thelander, Produktchef 

TID OCH DATUM

Tid: 17 mars kl. 8.00 - 9.00, frukost serveras från kl. 7.30
Plats: Fleminggatan 7 på Hypergenes kontor i Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt och innehållet är anpassat för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene. Är du redan kund rekommenderar vi dig att titta på utbudet som erbjuds via www.hyperuser.se.

Varmt välkommen!

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00