Räkna hem investeringen i ditt beslutsstöd

En majoritet av ekonomicheferna i landets kommuner tror på sämre ekonomiska förutsättningar under 2020 jämfört med 2019, enligt en undersökning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I det läget är ekonomisk kontroll och effektivare styrning viktigare än någonsin.

Anmäl mig! Två personer diskuterar beslutsstöd.

Hypergene har över 80 kommunkunder som arbetar med sin ekonomi- och verksamhetsstyrning i vår lösning – antingen i valda delar, eller med stöd av alla applikationer som kan användas på såväl övergripande kommunledningsnivå som inom enskilda förvaltningar. Här är några av alla citat på värden som uppnåtts:

  • "Bättre ekonomiuppföljning”
  • ”Ökad träffsäkerhet i budgeten”
  • ”Ökad transparens och mindre administration”
  • ”Rätt information vid rätt tillfälle till cheferna”
  • ”Ett effektivt stöd för det systematiska kvalitetsarbetet”
  • ”En betydligt effektivare styrning” 

I webinaret beskriver vi såväl den ekonomiska nyttan som verksamhetsnyttan av Hypergene för en kommun. Vi visar också ett spännande kundexempel där man genom en beräkningsmodell kunnat visa hur investeringen i Hypergene kan räknas hem med stor marginal. Vi ger också handfasta tips för hur du kan tänka i utvecklingen av din ekonomi- och verksamhetsstyrning för att få full effekt, både kort- och långsiktigt. 

FÖRELÄSARE

Torbjörn Frank, Sales Manager, offentlig sektor
David Hallgren, Senior strategikonsult

TID OCH DATUM

Tid: 18 februari kl 10.00-10.45
Plats: Vid din dator

Webinaret är kostnadsfritt och innehållet är anpassat för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene. Är du redan kund rekommenderar vi dig att titta på utbudet som erbjuds via www.hyperuser.se.


Varmt välkommen!

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00