Digitalisera affärsplanering, rapportering och riskhantering

Många kämpar med manuella och ineffektiva planeringsprocesser, där såväl affärsplanering som efterföljande genomförande och rapportering tar onödig tid. Dessutom saknas den tydliga länken mellan strategi, mål och aktiviteter – liksom koll på riskhanteringen. Sammantaget tappar man kraft i sin styrning.

Anmäl mig! Personer framför skärm diskuterar verksamhetsstyrning.

I Hypergenes molnbaserade verktyg hänger arbetets alla delar ihop. Från ett ledningsperspektiv ges möjlighet att skapa förståelse och engagemang för affärsplanen – men framförallt ett agerande i organisationen som leder mot målen. Från ett medarbetarperspektiv ges möjligheter att driva aktiviteter som passar in i planen samt återkoppla och visa framdriften. Allt sker i en kontext där riskhantering och rapporteringsprocesser utgår från automatiserade flöden och rollbaserade funktioner. Dessutom ges kraftfulla kopplingar till den ekonomiska planeringen med budget, prognos och löpande utfall.

I detta webinar visar vi ett effektivt och kraftfullt sätt att arbeta, samt utgår från konkreta exempel där kunder fått nya möjligheter att styra verksamheten och nå sina mål. 

Föreläsare 

Erik Thelander, produktchef Hypergene
Robin Askelöf, Marknadschef Hypergene 

Tid och plats 

Tid: 11 februari kl 10.00 - 10.45
Plats: Vid din dator 

Varmt välkommen! 

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00