Så bidrar digitaliseringen till Jernhusens verksamhetsutveckling

Att utveckla en verksamhet idag ställer ofta krav på både ökad effektivitet och förbättrad kommunikation. Här kan digitaliseringen spela en avgörande roll. Men hur skall ett digitaliseringsarbete struktureras för att bli lyckosam? Vilka faktorer är viktiga att tänka på?

Anmäl mig! Möte på Hypergens kontor.

Jernhusen är ett fastighetsbolag som jobbar kontinuerligt med att digitalisera sin verksamhet på en mängd olika fronter. I detta webinar får du möjlighet att inspireras av Anders Mellring, IT- och digitaliseringschef på Jernhusen. Anders ger sin syn på effektiv digitalisering, han delar med sig av erfarenheter och berättar om vilka strategier han arbetar med för att digitaliseringen skall genomsyra hela bolaget och bidra till alla olika affärsområdens utveckling.

Med Hypergene som exempel får du ta del av hur Jernhusen kontinuerligt och i steg digitaliserar genom intern effektivisering och utökad kommunikation. Hypergene hjälper Jernhusens medarbetare att samarbeta kring ekonomisk planering och uppföljning.

Talare

Mats Karmeland, beslutsstödskonsult, Hypergene
Anders Mellring CIO/CDO, Jernhusen

Tid och plats

2 februari kl 08.30-09:15
Vid din dator

Webinaret är kostnadsfritt.

Välkommen!