Effektivare styrning genom digitaliserat verksamhetsstöd för fastighetsbolag

Svagt driftnetto? För många vakanser? Som fastighetsägare har man många viktiga nyckeltal att hålla reda på, från underhållsåtgärder och projektuppföljning till personalplanering och långtidsprognoser.

Anmäl mig! Föredrag på Hypergene.

För att förbättra verksamhetsstyrningen har Hypergene tagit fram en heltäckande lösning där fastighetsbolagens totala behov täcks in. Idag används vårt beslutsstödssystem framgångsrikt av omkring 30 fastighetsbolag, både med fokus på bostäder och lokaler, för att förbättra verksamhetsstyrningen. Genom en integrerad lösning ges en komplett och enhetlig bild av nuläget, samtidigt som man via prognosfunktionen hela tiden kan ligga ett steg före. Tillsammans bildar de ett komplett fundament för effektiviserad verksamhetsstyrning - på alla nivåer inom organisationen.

I det här webinaret presenterar Hypergene den senaste versionen av den lösningspalett som är framtagen för att adressera fastighetsbolags unika behov kring planering, uppföljning och analys. Bland annat beskrivs hur Hypergene kan stödja:

  • Förbättrat beslutsstöd genom integrerad uppföljning och analys av ekonomi, fastighetsrelaterade nyckeltal samt projekt
  • Effektiviserat stöd för den återkommande rapporteringsprocessen i verksamheten – månads- och kvartalsrapporter
  • Stöd för ekonomisk planering – budget & prognos - genom effektiva och verksamhetsnära modeller för intäktsbudgetering, personal- och projektbudgetering
  • Digitaliserat stöd för strategisk planering & målstyrning, omfattande såväl övergripande affärsplanering som fastighetsrelaterad planering på region- och områdesnivå

Föreläsare

Jesper Törnkrantz, affärsutvecklare fastighetssektorn
Erik Thelander, produktchef

Tid och Datum 

Datum: 30 januari kl 10.00 - 10.45
Plats: Vid din dator 

Webinaret är kostnadsfritt och innehållet är anpassad för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene. Är du redan kund rekommenderar vi dig att titta på utbudet som erbjuds via www.hyperuser.se.

Varmt välkommen!

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00