Så räknar du hem investeringen i ditt beslutsstöd

Sällan har det varit så viktigt att få ut full effekt på varje investering. Inte minst när en majoritet av ekonomicheferna i landets kommuner tror på sämre ekonomiska förutsättningar nästa år jämfört 2019, enligt en undersökning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ekonomisk kontroll och effektivare styrning blir nu viktigare än någonsin.

Anmäl dig! Två personer diskuterar beslutsstöd.

Idag använder över 80 kommuner Hypergene för sin ekonomi- och verksamhetsstyrning – antingen i valda delar, eller med stöd av alla applikationer. Lösningen används på såväl övergripande kommunledningsnivå som inom verksamheterna.

Här är några av alla citat på värden som uppnåtts:

  • ”Bättre ekonomiuppföljning”
  • ”Ökad träffsäkerhet i budgeten”
  • ”Ökad transparens och mindre administration”
  • ”Rätt information vid rätt tillfälle till cheferna”
  • ”Ett effektivt stöd för det systematiska kvalitetsarbetet”
  • ”En betydligt effektivare styrning” 

I webinaret beskriver vi såväl den ekonomiska nyttan som verksamhetsnyttan av Hypergene för en kommun. Vi visar också ett spännande kundexempel där man genom en beräkningsmodell kunnat visa hur investeringen i Hypergene kan räknas hem med stor marginal. Vi ger också handfasta tips för hur du kan tänka i utvecklingen av din ekonomi- och verksamhetsstyrning för att få full effekt, både kort- och långsiktigt. 

FÖRELÄSARE

Torbjörn Frank, Sales Manager, offentlig sektor
David Hallgren, Senior strategikonsult

TID OCH DATUM

Datum: 11 december
Tid: kl 10.00-10.45
Plats: Vid din dator

Webinaret är kostnadsfritt och innehållet är anpassat för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene. Är du redan kund rekommenderar vi dig att titta på utbudet som erbjuds via www.hyperuser.se.


Varmt välkommen!

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00