Effektivisera och utveckla era budget- och prognosprocesser

Lägger ni för mycket tid på budget- och prognosprocesserna, med manuella sammanställningar, för många verksamhetssystem eller för den delen Excel? Välkommen till ett webinar för dig som är CFO, ekonomichef eller controller och har ett behov av att effektivisera och utveckla ert arbete. Förutom inspiration från andras lösningar bjuds du på konkreta tips och verktyg.

Anmäl dig här! Glad man framför dator.

INNEHÅLL 

Under webinaret visar vi hur budgetarbetet kan effektiviseras genom att förenkla, standardisera och automatisera, samt hur man på så sätt både gör tidsbesparingar i processen och skapar högre kvalitet i siffrorna. Vi tittar också på hur man kan skapa flexibilitet, precision och kvalitet genom att lyfta blicken och jobba med t.ex. drivarbaserad budget, nyckeltalsbaserade inmatningar och rullande 12-prognoser.

Med en tydlig och strukturerad process, enhetlig för budget och prognos, skaffar ni er överblick och kontroll över var i arbetet er organisation befinner sig samtidigt som det blir enklare att spåra och förstå avvikelser. Det bidrar också till en sammanhållen bild av utfall, budget och prognos vilket i sin tur ger en större förståelse för ekonomiska samband och skapar en bättre samverkan mellan organisationens olika delar.

Med konkreta och tydliga kundexempel visar vi på hur det är möjligt att omsätta teori till praktik och på kort tid skapa stora värden för er organisation. Bland exemplen märks lösningar från SSAB, Sveaskog och Viking Line.

FÖRELÄSARE

Torbjörn Frank, Sales Manager, offentlig sektor
Jonas Leisvik, Affärsutvecklare & produktexpert


TID OCH DATUM

Tid: 10 december kl 10.00-10.45
Plats: Vid din dator

Webinaret är kostnadsfritt och innehållet är anpassat för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene. Är du redan kund rekommenderar vi dig att titta på utbudet som erbjuds via www.hyperuser.se.


Varmt välkommen!

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00