Få full effekt i verksamhetsstyrningen med rätt systemlösning

Har ni problem med att få de olika delarna av verksamhetsstyrningen att hänga ihop? Upplever du att ni saknar en tydlig koppling mellan planering, genomförande och uppföljning, eller att det är ett glapp mellan organisationens övergripande strategier och de mål och KPI:er som verksamheten faktiskt jobbar mot? Saknar ni en tydlig bild av var i arbetet organisationen befinner sig och hur det faktiskt går?

Anmäl dig! Tre personer framför skärm på Hypergene.

Om du svarar ja på någon av frågorna kan du finna intressanta svar i vårt webinar. Då berättar vi mer om hur Hypergenes molnbaserade och heltäckande lösning för planering, uppföljning och analys kan göra en stor skillnad för er verksamhetsstyrning – där vi förstås också delar med oss av exempel på hur våra kunder har lyckas.

Ett webinar för dig som är CFO, ekonomichef eller controller och har ett behov av att effektivisera och utveckla ert arbete. Du bjuds på inspiration, konkreta tips och verktyg.

INNEHÅLL OCH AGENDA

Att koppla ett helhetsgrepp om verksamhetsstyrningen och få ut full effekt av organisationens strategier är för de flesta en stor utmaning. Tar t.ex. den finansiella budgeten höjd för alla åtgärder som krävs för att organisationen ska förflytta sig i linje med målen? Och vet vi att verksamheten faktiskt genomför de förändringar som krävs för att de långsiktiga planerna ska följas? Att dessutom skaffa sig en kontinuerlig överblick över hur arbetet fortskrider och vilken effekt det får är inte det lättaste. Ändå finns organisationer som lyckas. Hur gör de?

Under webinaret visar vi hur du effektivt kan jobba med verksamhetsstyrning i praktiken och hur du kan få delarna - målstyrning, budget, uppföljning och verksamhetsrapportering - att enkelt hänga ihop genom att använda sig av ett gemensamt system för hela processen. Vi tittar även på andra positiva effekter av detta angreppssätt, så som ökad kvalitet i beslutsunderlagen, minskad systemförvaltning, färre utbildningsinsatser samt en enklare vardag för alla systemanvändare.

Med konkreta och tydliga kundexempel visar vi på hur det är möjligt att omsätta teori till praktik och på kort tid skapa stora värden för er organisation.

Föreläsare

Torbjörn Frank, Sales Manager
Jonas Leisvik, Affärsutvecklare & produktexpert

TID OCH DATUM

Tid: 24 oktober kl. 10.00 - 10.45
Plats: Vid din dator

 

Varmt välkommen!

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00