Effektivare verksamhetsstyrning för lärosäten med Hypergenes beslutsstöd

Med Hypergene för lärosäten erbjuds ett sammanhållet systemstöd för strategi, planering, genomförande och uppföljning där universitet och högskolor kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer.

Glad man framför dator.

Via en webbportal får alla snabbt och enkelt en tydlig bild av verksamheten anpassad till sin funktion/roll. Viktiga områden som Risk, kvalitet i utbildning och forskning, ekonomi, personal, kurs- och antagningsdata, nyckeltal och annan information kan presenteras, analyseras och följas upp på såväl ett övergripande plan som på en detaljerad nivå. Oavsett om lösningen införs i sin helhet eller enbart utvalda delar, så möjliggörs en väsentligt förbättrad styrning av verksamheten.

Förutom en övergripande visning av Hypergenes beslutsstöd för lärosäten kommer vi i det här webinaret titta på personal- och studentuppföljning. Vi visar hur Hypergene, med integration mot Primula och Ladok, kan presentera en fullständig överblick över studentdata, helårsarbetskrafter, studentgenomströmning och prestationer, utan manuell handpåläggning, vilket spar väldigt mycket tid. Detsamma gäller personalplaneringen: genom automatiserade flöden ger Hypergene redan dagen efter månadskörningen i Primula en komplett och tillförlitlig bild av situationen, utan manuell handpåläggning. Sammanställningen kan också användas som underlag för kommande årsredovisning, allt i enlighet med ESVs rekommendationer.

Idag använder mer än tio lärosäten Hypergene för sin verksamhetsstyrning och vi avslutar webinaret med att titta på hur Södertörns högskola förbättrat sin övergripande verksamhetsstyrning med hjälp av vårt beslutsstödsystem.

FÖRELÄSARE

Erik Thelander, produktchef, Hypergene
Peter Glans, affärsutveckling lärosäten, Hypergene

TID & DATUM

Datum: 17 oktober
Tid: Kl. 10.00-10:45
Plats: Vid din dator

Innehållet är anpassat för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene.

Varmt välkommen!

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00