Systematiskt kvalitetsarbete för förvaltningsledning och rektorer

Inom skolans värld är det ofta en utmaning att både nå kommunpolitikernas mål och samtidigt säkerställa att verksamheten följer Skolverkets föreskrifter. Med knappa resurser och många krav på verksamheten blir det allt viktigare att ha koll på att resurser används rätt.

Anmäl dig! Man tittar in i kameran framför dator.

Hypergene är ett praktiskt verktyg som stödjer det systematiska kvalitetsarbetet. Med lösningens stöd för skolrapportering visar vi hur politiken samt förvaltnings- och skolledning kan följa viktiga nyckeltal och få information om personal, ekonomi och elevernas resultat på ett samlat och lättillgängligt sätt.

I detta webinar visar vi hur du kan förbättra möjligheten att planera och följa verksamhet, skola och elev samt se vilka insatser som behöver göras. Det systematiska kvalitetsarbetet blir ett levande arbete i vardagen. Samtidigt kan arbetsbelastningen kring administrativa processer inom skola minskas.

FÖRELÄSARE

Torbjörn Frank, Sales Manager Offentlig Sektor

Diana Broman, Verksamhetskonsult skola

TID OCH ANMÄLAN

Tid: 4 september kl. 11.00-11.40
Plats: Vid din dator

Webinaren är kostnadsfria. Innehållet är anpassad för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene. Är du redan kund rekommenderar vi dig att titta på utbudet som erbjuds via www.hyperuser.se.

Om att delta i ett webinar
Inför webinaret får du en inloggningslänk till den mejladress du angett.

Välkommen!

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00