Hur digitaliseringsvågen påverkar controller- och CFO-rollen, liksom ekonomifunktionen i stort

- Inspirationsseminarium med Lukas Goretzki, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm

Säg den styrelse eller ledningsgrupp som inte diskuterat digitaliseringen påverkan: på verksamheten och erbjudandet likaväl som hur vi planerar och följer upp det vi gör. Lika säkert som att många yrkesroller ännu inte är uppfunna, lika säkert kommer många i och med digitaliseringen få utvecklas i sina arbetssätt.

Personer samtalar runt bord

En av dem som intresserat sig för den digitala transformationen är Lukas Goretzki, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm. Han har i flera års tid undersökt hur controllers och ekonomiavdelningar påverkas av just detta. Lukas har även undersökt digitaliseringens effekter på budget- och prognosarbetet samt hur företagens och organisationernas strategiska planeringsarbete utvecklas och förändras I takt med att digitaliseringsvågen sveper fram.

Under seminariet berättar Lukas Goretzki om sina forskningsresultat. I det berör han controllerns framtida yrkesroll, hur en CFO kan leda en avdelning i kraftig förändring samt hur beslutsstödsystem påverkar och påverkas av utvecklingen.

Välkomna till oss på Hypergene den 4 juni för att lyssna på ett inspirerande och framåtblickande föredrag med Lukas Goretzki.

FÖRELÄSARE

Lukas Goretzki, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm

TID OCH DATUM

Seminariet är kostnadsfritt och hålls den 4 juni på Hypergenes kontor i Stockholm. Frukost serveras från kl. 7.30. Själva föreläsningen pågår mellan kl. 8.15 och 9.15. Våra lokaler är centralt placerade på Fleminggatan 7.

Varmt välkommen!

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00