Så kan en effektivare process för budget och prognos leda till att resurser utnyttjas bättre

Känner du som jobbar inom kommun att det är krångliga och tidskrävande arbetsprocesser att få fram olika budget/prognossammanställningar? Är ni beroende av olika ekonomi- och verksamhetssystem som inte ”talar” med varandra? Detta är ingen ovanlighet. Ofta krävs många olika systemverktyg samt metoder med manuella inslag för att ta fram den gemensamma budgeten. När förutsättningarna förändras är det ofta svårt att snabbt göra prognoser. En detaljbudget som sedan inte hänger ihop med utfall gör det komplicerat att analysera avvikelser.

Anmäl dig! Personer framför skärm diskuterar verksamhetsstyrning.

Den demografiska utvecklingen i Sverige ställer höga krav på att många kommuner utnyttjar sina resurser bättre. En effektiv budgetprocess med möjlighet att snabbt kunna göra prognoser blir centralt för att lyckas.

I det här webinaret visar vi hur budgetarbetet kan effektiviseras genom att förenkla, standardisera och automatisera processen. Den väl strukturerade och enhetliga processen för budget- och prognosarbetet ger bättre överblick och en löpande kontroll över vart i processen ni befinner er. Avvikelser blir enklare att spåra och förstå och datakvalitén blir bättre. Medarbetare ges även möjlighet att få en sammanhållen och gemensam bild av budget och utfall. Det går även snabbt att göra prognos och simulera olika situationer, vilket leder till större förståelse av ekonomiska samband och skapar en bättre samverkan mellan verksamheternas olika delar.

Under webinaret visar vi hur lösningen stödjer:

 • Anslagsfördelning
 • Personalkostnader inklusive semesterlöneskuld
 • Nyinvesteringar och kapitalkostnader
  Kontobaserade intäkter/kostnader
 • Resursfördelade intäkter
 • Fördelning av gemensamma kostnader
 • Flerårsbudgetering/investeringsprojekt
 • Olika sätt att hantera prognoser
 • Nyckeltalsbasera inmatning
 • Rullande 12-prognoser

Föreläsare

Torbjörn Frank, Sales Manager Offentlig Sektor

TID & ANMÄLAN

Tid: 24 april kl 10.00-10.40
Plats: Vid din dator

Webinaren är kostnadsfria. Innehållet är anpassad för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene. Är du redan kund rekommenderar vi dig att titta på utbudet som erbjuds via www.hyperuser.se. 

Om att delta i ett webinar

Inför webinaret kommer du få en inloggningslänk skickad till den mejladress du angett. 

Välkommen!

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00