Riskanalyser för lärosäten – digitalisera och effektivisera arbetet med rätt systemlösning

Lägger ni för mycket tid på riskarbete och riskanalyser i verktyg som Excel? Är det svårt att få en snabb överblick över status på olika fakulteter och institutioner? Välkommen till ett webinar för dig som arbetar med riskanalyser och har ett behov av att effektivisera och utveckla arbetet.

Anmäl dig! Glada personer framför skärm.

INNEHÅLL OCH AGENDA

Hypergene är ett komplett och webbaserat stöd för verksamhetsstyrning och används redan idag av många lärosäten i både Sverige och Norge för planering, uppföljning och analys.

Lunds universitet använder Hypergene för stora delar av sitt arbete, inte minst för sin riskhantering. Under flera år har de utvecklat och förbättrat arbetet – och i det här webinaret berättar vi och Elisabeth Pupp, biträdande planeringschef vid Lunds universitet, om resultatet. Vi visar dessutom konkret hur Hypergene kan användas som stöd i själva riskarbetet. Du får t.ex. ta del av hur Hypergene används under en riskdialog och av analysrapporter rörande utvecklingen av riskvärderingar, samt hur arbetet med olika åtgärder för att möta riskerna fortskrider.

FÖRELÄSARE

Elisabeth Pupp, biträdande planeringschef, Lunds universitet
Peter Lindbäck, senior lösningsarkitekt, Hypergene
Erik Thelander, produktchef, Hypergene.

TID OCH DATUM

Den 13 mars kl. 10.30-11.30

 Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00