Rätt beslutsstöd frigör tid för analys och utveckling av hemtjänsten

”Vi har aldrig haft så bra koll som nu!”
Så uttryckte sig en av Hypergenes kommunkunder efter att de infört vår beslutsstödslösning för sin hemtjänstverksamhet. Tidigare led man av en omfattande administration, bristande insyn i det dagliga utförandet och en avsaknad av bra verktyg och modeller för uppföljning och analys.

Anmäl dig! Glad man framför dator.

Men med vårt system på plats fick de en överskådlig, heltäckande rapportering, bättre koll på ekonomin samt ökad kontroll, kvalitet och effektivitet. I detta webinar berättar vi bland annat hur kommunen fick bättre koll på hemtjänsten samt hur de utvecklat sin ersättningsmodell och stödet till verksamheten.

Med Hypergene får våra kunder idag snabbt och enkelt svar på frågor om hur mycket insatser som beviljats samt hur mycket som planerats och utförts. Både chefer och medarbetare får tillgång till uppdaterade och relevanta nyckeltal som t.ex. följsamhet, produktivitet och kontinuitet. Resurserna kan idag på daglig basis bättre optimeras till nytta för brukarna.

FÖRELÄSARE

Andreas Möllås, Produktchef vård och omsorg 

Martin Kroeker, Lösningsarkitekt

TID & ANMÄLAN

Tid: 7 mars kl 10.00-10.40
Plats: Vid din dator

Webinaren är kostnadsfria. Innehållet är anpassad för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene. Är du redan kund rekommenderar vi dig att titta på utbudet som erbjuds via www.hyperuser.se.

Om att delta i ett webinar

Inför webinaret får du en inloggningslänk till den mejladress du angett.

Välkommen!

WEBINARET I KORTHET

  • Hur både chefer och medarbetare kan förses med uppdaterade och relevanta verksamhetsnyckeltal inom hemtjänsten
  • Hur kan Hypergenes lösningar skapa bättre förutsättningar för planering, genomförande, uppföljning, analys och avstämningar
  • Möjligheter till att automatisera tidigare manuella processer, t.ex. för framtagande av ersättning till utförare
Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00