Effektivare verksamhetsstyrning för fastighetsbolag

Med 35 kunder inom fastighets- och bostadssektorn ser vi att många kämpat med såväl budgetarbetet som att gå från strategi till planering och faktiskt genomförande. Att involvera och engagera medarbetarna samt styra allas insatser mot det som är viktigast för att nå målen är inte lätt.
Samtidigt ser vi att våra kunder har fått ett starkt systemstöd i Hypergene som lett till avsevärt bättre styrkraft: deras planeringsarbete, uppföljning och analys blivit effektivare, oavsett om det gäller att genomföra sin strategi och affärsplan eller att arbeta effektivare med budget och prognos.

Anmäl dig! Två män sitter och samtalar kring dator.

INNEHÅLL OCH AGENDA

I webinaret visar vi ett scenario där man på ett enkelt och användarvänligt sätt går från taktiskt och strategiskt beslut i styrelse och ledning, till att faktiskt operativt genomföra planen ute i organisationen, t.ex. hos en fastighetschef. Som ett resultat får då både ledning, chefer och medarbetare större insikt, vilket driver ett högre engagemang hos alla medarbetare.

Samtidigt ger vi en översikt av Hypergenes olika delar med målstyrning och affärsplanering, budget och prognos samt uppföljning och analys.


Vi svarar bl.a. på följande frågor:

• Hur kan man som fastighets- och bostadsbolag på ett enkelt och systematiskt sätt implementera strategi och affärsplan i sin organisation?
• Vilka är egentligen de viktiga åtagandena och hur kan systemstödet hjälpa organisationen att agera på rätt aktiviteter?
• Hur kan man möjliggöra mätbarhet och uppföljning som blir tydlig för alla?


Webinaret riktar sig framför allt till dig som är VD, CFO, Ekonomichef, Business Controller eller fastighetschef.

FÖRELÄSARE

Ken Arslan, affärsansvarig, Hypergene
Erik Thelander, produktchef, Hypergene 

TID OCH DATUM

Den 17 januari kl 10.00-10.40

Kort om Hypergenes stöd för bolag inom fastighets- och bostadssektorn

Hypergene har idag en ledande position bland beslutsstödslösningar för fastighetsbolag inom både den privata och offentliga sektorn i Sverige. Våra kunder inkluderar organisationer som Kungsleden, Castellum, Platzer, Humlegården, HSB, Stena Fastigheter, Wihlborgs Fastigheter, m.fl. För våra 35 kunder inom fastighetsbranschen levererar vi exempelvis stöd för affärsplan, budget & prognos, projekthantering, personaluppföljning, energiuppföljning, ekonomiuppföljning med mera. Bland tillämpningarna märks även intäktssimulering, kontraktsdataanalys, investeringsbudget och investeringsuppföljning.

Våra kunder får med vår hjälp bättre styrning och kontroll, rätt information för rätt beslut och högre effektivitet i sin verksamhet. Detta genom ett systemstöd som skapar förutsättningar för styrning, planering, uppföljning och framförallt vägledning till beslut inom verksamheten.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00