Rätt beslutsstöd frigör tid för analys och utveckling av hemtjänsten

”Vi har aldrig haft så bra koll som nu!”

Så uttryckte sig en av Hypergenes kommunkunder efter att de infört vår beslutsstödslösning för sin hemtjänstverksamhet. Tidigare led man av en omfattande administration, bristande insyn i det dagliga utförandet och en avsaknad av bra verktyg och modeller för uppföljning och analys.

Anmäl dig! Två personer diskuterar beslutsstöd.

Men med vårt system på plats fick de en överskådlig, heltäckande rapportering, bättre koll på ekonomin samt ökad kontroll, kvalitet och effektivitet.I detta webinar berättar vi bland annat hur Ängelholms kommun fått bättre koll på hemtjänsten samt hur de utvecklat sin ersättningsmodell och stödet till verksamheten.

Med Hypergene får de idag snabbt och enkelt svar på frågor om hur mycket insatser som beviljats samt hur mycket som planerats och utförts. Både chefer och medarbetare får tillgång till uppdaterade och relevanta nyckeltal som t.ex. följsamhet, produktivitet och kontinuitet. Resurserna kan idag på daglig basis bättre optimeras till nytta för brukarna.

TID & ANMÄLAN

Tid: 5 december kl 10.00-10.40
Plats: Vid din dator

Webinaren är kostnadsfria. Innehållet är anpassad för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene. Är du redan kund rekommenderar vi dig att titta på utbudet som erbjuds via www.hyperuser.se.

Om att delta i ett webinar

Inför webinaret får du en inloggningslänk till den mejladress du angett.

Välkommen!

WEBINARET I KORTHET

  • Hur både chefer och medarbetare kan förses med uppdaterade och relevanta verksamhetsnyckeltal
  • Hur kan Hypergenes lösningar skapa bättre förutsättningar för planering, genomförande, uppföljning, analys och avstämningar
  • Genom att knyta samman det ekonomiska utfallet med verksamhetens utfall per månad är det möjligt att beräkna t.ex. kostnad per hemtjänsttimme och kostnad per brukare
Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00