Få en effektivare förvaltning - utveckla det digitala stödet för intern styrning och kontroll

I det här webinaret berättar vi hur du med rätt systemstöd både kan effektivisera och förbättra styr- och förändringsprocesser utifrån myndighetens uppdrag. För chefer och ledning underlättas planering, uppföljning och analys avsevärt.

Anmäl mig!

Vi visar exempel på hur du effektivt kan omsätta regleringsbrev till verksamhets- och kvalitetsplaner samt mål, aktiviteter och eventuella indikatorer. Du får även se hur du enkelt kan kommunicera ut allt i organisationen och skapa en gemensam riktning. Genom aktivitetslistor och sammanställningar blir verksamhetens utveckling tydlig både på övergripande nivå och för organisationen i stort. Vi tar också upp den aktuella frågan om tillitsbaserad styrning och visar hur den kan tillämpas i en organisation. Dessutom visar vi hur du effektivt arbetar med uppföljning budgetering, projekt- och resursplanering samt rapportering i samma system.

Föreläsare:
Niklas Wictor, ansvarig affärsutveckling myndigheter
David Hallgren, senior strategikonsult

Tid och anmälan:
11 oktober kl. 10.00-10.45

Plats: Vid din dator

Varmt välkommen!

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00