Effektivisera och utveckla era budget- och prognosprocesser med rätt systemlösning

Lägger ni för mycket tid på budget- och prognosprocesserna, med manuella sammanställningar, för många verksamhetssystem eller för den delen Excel? Välkommen till ett webinar för dig som är CFO, ekonomichef eller controller och har ett behov av att effektivisera och utveckla ert arbete. Förutom inspiration från andras lösningar bjuds du på konkreta tips och verktyg.

Anmäl mig!

Innehåll och agenda

Budgetprocessen kan ofta upplevas som både svår och komplex. Med en omvärld och ibland även en organisation som snabbt förändras, kan det vara svårt att möta kraven på effektivitet, precision och kvalitet. I större organisationer är det dessutom inte ovanligt att det förekommer många olika systemverktyg och metoder för att ta fram den gemensamma budgeten och de gemensamma prognoserna, vilket lätt leder till att man sitter med splittrade lösningar med många manuella inslag. Hur många gånger har ni t.ex. inte varit beroende av sammanställningar från olika ekonomi- och verksamhetssystem, eller för den delen Excel? 

Under webinaret visar vi hur budgetarbetet kan effektiviseras genom att förenkla, standardisera och automatisera, samt hur man på så sätt både gör tidsbesparingar i processen och skapar högre kvalitet i siffrorna. Vi tittar också på hur man kan skapa flexibilitet, precision och kvalitet genom att lyfta blicken och jobba med t.ex. drivarbaserad budget, nyckeltalsbaserade inmatningar och rullande 12-prognoser.

Med en tydlig och strukturerad process, enhetlig för budget och prognos, skaffar ni er överblick och kontroll över var i arbetet er organisation befinner sig samtidigt som det blir enklare att spåra och förstå avvikelser. Det bidrar också till en sammanhållen bild av utfall, budget och prognos vilket i sin tur ger en större förståelse för ekonomiska samband och skapar en bättre samverkan mellan organisationens olika delar.

Slutresultatet är inte bara effektivare och bättre processer utan även en mer realistisk budget och prognos samt en enklare uppföljning - något som också uppmuntrar det egna uppföljningsintresset och skapar ett engagemang i organisationen.

Med konkreta och tydliga kundexempel visar vi på hur det är möjligt att omsätta teori till praktik och på kort tid skapa stora värden för er organisation. Bland exemplen märks lösningar från SSAB, Sveaskog och Viking Line.

Tid och plats 

6 september kl. 10.00-10.45

Plats: Vid din dator

Välkommen!

 

Varmt välkommen!

Webinaren är kostnadsfria. Innehållet är anpassad för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene. Är du redan kund rekommenderar vi dig att titta på utbudet som erbjuds via www.hyperuser.se.


Är det första gången du deltar i ett webinar med programmet "GoToWebinar"? Klicka här för att ladda ner en PDF som beskriver hur du enkelt kommer igång.


Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00