Webinar om hur Länsförsäkringsbolag förenklar verksamhetsstyrning och intern kontroll

Kraven på styrning, uppföljning och regelefterlevnad inom banksektorn är stort, vilket i sin tur ställer stora krav på ett metodiskt och strukturerat arbetssätt. Alla interna processer behöver hålla hög kvalitet samtidigt som det är viktigt att hitta effektiva sätt att styra verksamheten i en snabbt föränderlig omvärld.

Anmäl dig!

Innehåll

Idag använder flera fristående sparbanker, länsförsäkringsbolag samt nischbanker Hypergene för att få ett sammanhållet verktyg som hanterar och förenklar alla delar i styrprocesserna. På det här webinaret berättar vi om hur flera banker och försäkringsbolag förbättrat sin rapportering, uppföljning och prognosprocess samt hur de arbetar med målstyrning och affärsplanering.

Vidare kommer vi att visa hur både bankledning och kontorschefer får stöd i såväl det strategiska arbetet som i det dagliga operativa arbetet med ett effektivt beslutstöd.  I praktiken handlar det om hur banken hanterar och följer upp affärsmål, nyckeltal, risker, incidenter och återkommande aktiviteter och åtgärder. Banken visualiserar och listar sina aktiviteter och har på så sätt fått ett stöd för skapande av handlingsplaner utifrån sina affärsmål, policys och granskningsrapporter.

Föreläsare: Oskar Ross Skärvad, Affärsansvarig Bank- och finanssektorn Hypergene

tid och plats


Tid: 4 september kl. 10.00-10.45

Plats: Framför din dator

Varmt välkommen!

Webinaren är kostnadsfria. Innehållet är anpassad för dig som inte har så mycket tidigare erfarenheter av Hypergene. Är du redan kund rekommenderar vi dig att titta på utbudet som erbjuds via www.hyperuser.se.


Är det första gången du deltar i ett webinar med programmet "GoToWebinar"? Klicka här för att ladda ner en PDF som beskriver hur du enkelt kommer igång.


Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00