Anmäl dig till våra välbesökta seminarier

Med konkreta kundexempel visar vi hur Hypergene Beslutsstöd hanterat de utmaningar våra kunder ställts inför när de effektiviserat sina processer för verksamhetsstyrning.

Webinar-on-demand om Hypergene

Webinar för dig som vill ha en övergripande koll på Hypergene och vill titta närhelst det passar dig.

Systematiskt kvalitetsarbete för förvaltningsledning och rektorer

Ett webinar för rektorer eller andra som arbetar inom skolförvaltning.

26 september kl.10.00-10.40

Få en effektivare förvaltning - utveckla det digitala stödet för intern styrning och kontroll

Webinar för verksamhetsplanerare, controllers och kvalitetsutvecklare inom offentlig sektor.

11 oktober kl.10.00-10.45

Rätt beslutsstöd frigör tid för analys och utveckling av hemtjänsten

Webinar för dig som utvecklar kommunal verksamhet.

18 oktober kl. 10.00-10.40

Öka din kompetens kring Hypergene Beslutsstöd

För att öka kunskapen för våra kunder kring Hypergene Beslutsstöd och dess användning erbjuder Hyperuser community utbildningar på olika nivåer.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00