Kundlöfte

Vi sammanfattar vårt kundlöfte med "Enabling better performance". Med det menar vi att våra kunder ska få rätt förutsättningar att styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Hypergens produkt och leverans bygger på tio fundamentala övertygelser om vad som krävs av en leverantör som oss. Till grund för våra övertygelser ligger ett aktivt lyssnande på våra kunder och ett framåtblickande utvecklingsarbete. Läs mer om hur vi finns där för våra kunder.


#1 Resultatinriktat
Har du behov av att omsätta beslut i praktiken? Hypergene bidrar till att beslut realiseras, leder till konkreta resultat och inte stannar i mötesprotokollet. Hypergene har dessutom stöd för att analysera och följa effekterna av fattade beslut.


#2 Insiktsfullt
Håller du med om att kunskap ger bättre beslut? Hypergene ger ökad insikt och förståelse för den egna verksamheten genom att synliggöra organisationens nyckeltal och mål. Hela organisationen kan bidra till informationens kvalitet genom att komplettera siffror med texter och kommentarer.


#3 Enkelt
Är du ute efter att kunna fatta bättre beslut? Hypergene är ett beslutsstöd som är lätt att förstå och använda. Så liten tid som möjligt ska behöva läggas på inlärning. Detsamma gäller implementeringen som går snabbt på grund av systemets innovativa grundstruktur och förpaketerade applikationer.


#4 Engagerat
Vad kännetecknar en leverantör som brinner för din beslutsprocess? Hypergene levereras utifrån ett professionellt, engagerat och långsiktigt perspektiv – helt med kunden i fokus. Hypergene tar ansvar för kvalitet och uppföljning och är en leverantör med snabb och tydlig kommunikation.


#5 Samverkande
Kan ökat samarbete bidra till att ni når era mål? Beslutsstödet från Hypergene inkluderar och engagerar medarbetare, låter dem samverka och förstå sin roll i helheten. Systemet är dessutom en sammanhållen och komplett lösning för ekonomi- och verksamhetsstyrning, där alla delar stärker varandra.


#6 Kundorienterat
Vad gör oss till en leverantör som sätter dig och din verksamhet främst? Hypergene anpassas till varje kund utifrån våra medarbetares djupa kompetens inom ekonomi- och verksamhetsstyrning i kombination med en förståelse för kundens behov och utmaningar. Vi erbjuder förpaketerade applikationer som grund för snabbt införande.

 


#7 Framtidssäkrat
Vad innebär ett beslutsstöd som hjälper dig att växa och utvecklas? Hypergene bygger på en kraftfull och nytänkande plattform som tillåter hög prestanda och skalbarhet. Systemet är gjort för att införas etappvis och utvecklas i takt med kunden.


#8 Inspirerande
Vill du få nya perspektiv på din ekonomi- och verksamhetsstyrning? Hypergene har många av marknadens mest kompetenta beslutsstödskonsulter. Vi utmanar, inspirerar och ger förslag till nya sätt att styra och arbeta. Dessutom uppmuntrar vi till en öppen dialog mellan våra kunder så att de kan lära av varandra.


#9 Effektivt
Hur kan vårt beslutsstöd optimera dina resurser? Hypergene möjliggör effektivare processer och frigör tid som kan användas till kärnverksamheten. Lösningen är följsam och kostnadseffektiv med enkel förvaltning och låga licenskostnader.


#10 Vägledande
Är det viktigt att beslut tas utifrån rätt information? Hypergene tillgängliggör tillförlitlig och affärskritisk information för den som berörs. Resultatet är beslut med ökad träffsäkerhet och en snabbare väg mot de strategiska målen.

personal-robin.jpg

Robin Askelöf

Marknadschef

+46 (0)707-98 00 60 Mejla Robin