Hypergenes egen verksamhetsstyrning

På Hypergene arbetar vi med beslutsstöd för planering, uppföljning och analys – ofta sammanfattat i begreppet verksamhetsstyrning. Vi får ofta frågan om hur vi själva styr vår verksamhet och hur vi använder vår produkt. Nedan beskrivs detta översiktligt.

Möte med medverkande på länk.

När vi planerar verksamheten utgår vi från en OKR-inspirerad styrning. OKR står för Objectives and Key results och är en modell som ursprungligen kommer från Intel, men blivit mer populär när företag som Google och Linkedin tagit den till sig. Syftet med OKR är att hjälpa chefer och medarbetare att skapa, följa upp och mäta prestation och måluppfyllelse. På Hypergene har vi anpassat OKR till vår egen verksamhet och får effektivt ihop det som planeras och genomförs i organisationen med vision och strategi utifrån styrelsens direktiv. 

Generellt sett är vi övertygade om att en bra implementerad styrmodell gör stor skillnad för hur snabb och positiv utveckling en organisation har – liksom att det finns en stark konkurrensfördel i att lyckas engagera alla medarbetare att arbeta mot samma mål. En framgångsfaktor är att involvera alla på företaget vad gäller såväl vision, strategi och idéer som själva genomförandet.

Vår verksamhetsstyrning sker givetvis i produkten Hypergene och dess funktionalitet för Målstyrning. Utifrån vår styrmodell länkas strategiska initiativ (objectives) samman med målområden (key results) och aktiviteter. Genom verktyget blir det tydligt hur alla delar hänger ihop, vem som ansvarar för vad och hur vi ligger till i förhållande till plan. I verktyget är det dessutom enkelt att samarbeta och kommunicera med varandra. Även löpande planering och uppföljning görs i Hypergene-produkten. Budget, prognos, tidrapportering och löpande analyser är exempel på sådant som sker i systemet.

Alla medarbetare är användare i systemet och möts av sin rollbaserade inloggning. Även styrelsen kan logga in för att enkelt se hur företaget utvecklas. De möts då av vyer och rapporter som anpassats till deras behov av snabb och översiktlig information. Skulle de vilja finns alla möjligheter att göra djupare analyser.

Växel: +46 (0)40-661 10 00