Historien om Hypergene

Hypergene grundades år 2000 och är i stark tillväxt. Vi har utsetts till Årets Maratongasell av Dagens Industri och till ett av Sveriges mest innovativa techbolag av Computer Sweden.

Nyckeln till vår tillväxt är medarbetarna: deras utvecklingsvilja, kompetens och förmåga till samarbete – mellan varandra och med våra kunder. Och målen är högt satta. Med vår produkt och hjälp ska organisationer kunna styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Vi är ca 170 anställda som täcker hela kedjan från produktutveckling och leverans till kundsupport. Huvudkontoret ligger i Malmö och vi finns även på plats med stora kontor i Stockholm och Göteborg samt med lite mindre kontor i Skövde och Kalmar. Bland kunderna finns ATG, Viking Line, Göteborgs Stad, SSAB, TV4, Stockholms läns landsting och Kungliga Hovstaterna. Dessutom arbetar Hypergene med ett stort antal kommuner och myndigheter.

HUR VI GÖR SKILLNAD

Våra kunders vardag är lätt i teorin. De har en strategi för att beskriva hur de ska ta sig mot sina mål, en affärsplan som anger hur de ska agera och en budget där de bryter ner sina mål i kortare perspektiv. Parallellt sker uppföljning och analys för att förstå, förbättra och utveckla verksamheten.

I praktiken är det mer komplext. Studier visar att nio av tio organisationer misslyckas med att exekvera sin strategi i större eller mindre utsträckning. Bland utmaningarna finns oklara mål, överväldigande informationsmängder och komplexa IT-system som ofta fyller isolerade och skilda funktioner. Resultatet blir att ledningsgrupper och medarbetare saknar en gemensam och relevant helhetsbild av såväl strategier, mål och riktning som läget just nu.

Det är här Hypergene kommer in i bilden. Med vår produkt förändrar vi hur organisationer kan planera, styra och följa upp sin verksamhet – och därmed stärka sin konkurrenskraft. Kunderna kan effektivisera sina budget- och prognosprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter samt arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

Över åren vill vi bidra till att verksamheter blir bättre på att nå sina mål: att många fler organisationer lyckas exekvera sin strategi snarare än tvärtom. Det kommer inte bara vara vår förtjänst, men det är strävan efter en ny, högre nivå av prestation och effektivitet hos våra kunder som driver oss framåt. Och i det förändringsarbetet kan du vara en viktig del.

 

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00