Uppföljning & analys

Snabb tillgång till rollbaserad information likaväl som fördjupad ­analys. Applikationen ger tillgång till flexibla och kraftfulla verktyg för uppföljning av verksamheten. Sammanställd och visualiserad i snygga portaler eller färdig för ad hoc-analys för expertanvändare – helt beroende på behov och förkunskaper.

Information för rätt beslut

Enligt Gartner ökar den digitalt lagrade informationen med cirka 60 procent per år. Det innebär att många företag fördubblar sin datamängd på två år. Utmaningen är att strukturera och tillgängliggöra informationen på ett sätt som underlättar beslut; rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. För att lyckas är både analys- och rapportmöjligheterna avgörande.

Genom Hypergenes lösning får användarna tillgång till analysverktyg som inkluderar drill down, drill through och drill to detail samt avancerade funktioner för texthantering och samarbete. Informationen kan delas ut i organisationen där den berikas och utvecklas av medarbetare – givetvis utifrån tilldelade roller och behörigheter.

Möjligheten att involvera organisationen gör verktyget till ett verksamhetskritiskt informationsnav som ständigt förädlas. Dessutom ökar förståelsen för grafer och diagram när medarbetare kan komplettera med kommentarer, egna reflektioner och förklarande texter.

Dynamiska rapporter

Hypergenes plattform integreras enkelt med olika datakällor. Därmed kan dina användare få fram och kombinera nyckeltal från källor både inom och utanför organisationens systemflora. Hypergenes verktyg erbjuder dynamiska rapporter som kan anpassas med olika grader av struktur och frihet för vidare analys.

I praktiken innebär det möjligheten att såväl distri­buera färdigpaketerade rapporter som rapporter med avancerade analysfunktioner för den som söker mer förståelse.

Rapporterna kan även sammanställa information från olika system och från alla delar av din verksamhet. Läs mer om möjligheterna under avsnittet om Hypergenes kärna och grundplattform.

Kraftfull analys, enkelt användande

Att arbeta med analys och uppföljning i Hypergene är enkelt – både för ovana användare och de mest avancerade. Användarvänlighet och effektiv visualisering står i fokus i hela lösningen och stöds av en kraftfull teknisk plattform som tillåter snabb analys av stora datamängder.

Modulen för analys och uppföljning kopplas dessutom enkelt samman med våra moduler för målstyrning samt budget och prognos. Det ger en kraftfull helhet för verksamhetsstyrning och möjliggör ett kontinuerligt och sammanhållet kvalitets- och förbättringsarbete för hela organisationen.

Nu har alla blivit mer delaktiga. Förvaltarna är med och skapar affärsplanen för sitt ansvarsområde och kan i sin tur engagera medarbetare och anställda i sin organisation.
Pernilla Frödén på Stena Fastigheter. Pernilla Frödén, IT verksamhetsutvecklare Stena Fastigheter

kundberättelser om Uppföljning och analys

Vill du läsa om Stena Fastigheters Hypergenelösning och hur de har effektiviserat verksamheten? På vår inspirationssida hittar du fler kundberättelser, så som OsloMet, Viking Line och Keolis. 

Lösningen ger bland annat stöd för följande funktioner:

  • Samlad uppföljning och analys av ekonomi- och verksamhetsrelaterad information såsom resultat, personalinformation, projektinformation m.m.
  • Uppföljning per bolag, enhet, kostnadsställe, projekt, medarbetare m.m.
  • Trendanalys med möjlighet till jämförelser (benchmarking)
  • Avvikelseanalys med avseende på till exempel utfall mot budget och prognos – med drill down till underliggande faktura
  • Möjlighet att spara och dela analyser
  • Möjlighet till automatiserad rapportdistribution
  • Återkommande rapportering
Kundcase

Peter Andersson Hypergene

Peter Andersson

VD

+46 (0)739 78 81 59 Mejla Peter