Grundplattform

Hypergenes funktioner använder sig av en gemensam och kraftfull grundplattform som är själva kärnan i produkten. Med den i ryggen kan kundernas planering, uppföljning och analys förenklas och effektiviseras. Grundplattformen är en sammanhållande, teknisk innovation som inte bara utgör grunden för de olika modulerna utan även fungerar som ett sammanhållande kitt för presentation och distribution av information från produktens alla delar.

Datamodell, beräkningsmotor och integration

Centralt i kärnan är den mycket effektiva modellen för datalagring, liksom funktioner för att enkelt integrera med olika datakällor och verksamhetssystem. Där hittar man även den logik- och beräkningsmotor som gör Hypergene till en mycket flexibel och förvaltningsbar produkt.

Arbetsflödesmotor och rollbaserade portaler

Även arbetsflödesmotorn hör till grundplattformen. Den gör att processer och uppgifter kan planeras, administreras, genomföras och övervakas. Typiska områden där arbetsflödesmotorn har en central roll är exempelvis budgetprocesser, periodiska rapporter samt arbetet med affärsplanering och målstyrning.

En viktig del är dessutom de rollbaserade portalerna som möjliggör att rätt information presenteras för rätt person för att underlätta rätt analys och beslut.

Verksamhetsrapportering

En central del i grundplattformen är det vi kallar Verksamhetsrapportering. Funktionen bidrar på ett avgörande sätt till att effektivisera och kvalitetssäkra olika former av intern och extern rapportering – processer som historiskt tagit mycket kraft från verksamheten.

De flesta organisationer producerar regelbundet rapporter där data från olika källor ska samordnas med analyser gjorda av nyckelpersoner runt om i organisationen. Det kan vara månadsrapporter, delårsrapporter, årsredovisningar och kvalitetsrapporter.

Att ta fram dessa rapporter förutsätter ofta att man klipper ut tabeller och diagram från olika system och klistrar in dem i dokument där man sedan får formatera om data för att få ett enhetligt och korrekt utseende. Därefter mejlas dokumenten ofta fram och tillbaka i organisationen i flera olika versioner. Sättet att ta fram dessa rapporter är tidsödande och skapar lätt fel.

Med funktionerna för verksamhetsrapportering förenklas arbetet väsentligt så att mer tid kan läggas på analys och mindre på att sammanställa och kvalitetssäkra siffror. Verksamhetsrapportering är ett ramverk för våra kunder att själva skapa regelbundet återkommande rapporter som följer samma struktur från gång till gång.

Innehållet kan vara såväl specialskrivna texter och bilder som tabeller, nyckeltal och data som automatiskt hämtas från olika delar av Hypergene.

Genom en rad funktioner, mallar och lösningar effektiviseras arbetet avsevärt samtidigt som slutresultatet blir både rollanpassat, kvalitetssäkrat och visuellt i linje med kundens grafiska profil.

Kundcase

Urban Bucht

Urban Bucht

Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 Mejla Urban