Nya krav på hantering av personuppgifter när GDPR ersätter PUL

Den 25 maj 2018 trädde General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft i hela EU-området, inklusive Sverige. Målet med den nya lagstiftningen är att skydda enskilda individers integritet samt att främja handeln inom EU. Den nya lagstiftningen innebär att alla organisationer inom EU ska se över sin hantering av personuppgifter. I Sverige ersätter GDPR den lagstiftningen som i nuläget reglerar hantering av personuppgifter, PUL.

Det finns många likheter mellan PUL och GDPR, men en uppmärksammad skillnad är att GDPR är väldig tydlig vad gäller påföljder. GDPR har också tydligare krav vad gäller dokumentation av organisationens datasäkerhetsarbete och rutiner för personuppgiftsbehandling. I Sverige är Datainspektionen den svenska myndighet som ska se till att GDPR följs. Den här sidan  är en bra start för den som vill veta mer om GDPR och Datainspektionens uppdrag. 

GDPR och Hypergene 

Hypergenes produkt har sedan tidigare stöd för hantering av kritisk information och vi har mångårig erfarenhet av att hantera känsliga personuppgifter, inte minst genom vår breda erfarenhet inom offentlig sektor. Som exempel har vi möjligheten att anonymisera individer i våra lösningar, samt att man i detalj kan styra användarbehörighet i rapporter.  

Hypergenes lösningar bygger till stora delar på information från andra system – vilket bland annat kan gälla personaldata eller andra personuppgifter. Därmed blir Hypergene en del av våra kunders kartläggnings- och klassificeringsarbete inom ramen för sitt GDPR-arbete. Med den bakgrunden bistår Hypergene gärna i kartläggningen utifrån de krav som ställs i samband med GDPR, med förslag på funktioner och rutiner som säkerställer datasäkerhet och säker personuppgiftshantering.  

Om du är kund och vill veta mer om hur GDPR påverkar din lösning från Hypergene hör du enklast av dig till din kundansvarig. Vi har dessutom ett pågående arbete med att själva initiera samtal om GDPR med alla våra kunder, precis som de flesta systemleverantörer på den svenska marknaden.  

Om du är intresserad av Hypergene och vill veta mer om hur GDPR kan påverka en framtida lösning kan du känna dig trygg i att vi har all kompetens på plats. Vi hanterar dagligen GDPR i nya kundlösningar och har mycket god kunskap om området. 

 

 

Växel: +46 (0)40-661 10 00