Webinar-on-demand om Hypergenes syn på Business Intelligence

Mängden information och data i en organisation ökar exponentiellt från år till år. Det gör att analys, uppföljning och rapportering å ena sidan är svårare – men å andra sidan innebär en rad möjligheter om man gör det rätt. Det är här Business Intelligence, eller BI kommer in i bilden.

I dess mest övergripande form kan BI beskrivas som ett samlingsbegrepp av metoder och tekniker för att bättre analysera verksamheten. Ju bättre verktyg och processer för BI, desto större möjligheter finns för att förstå sin verksamhet och i förlängningen skapa rätt förutsättningar för att nå sina mål.

Enkel integration
BI är en fundamental del i Hypergene och något som präglat oss från början av vår utveckling. Det gör att vi idag erbjuder kraftfulla analysverktyg som inkluderar drill down, drill through och drill to detail samt avancerade funktioner för texthantering och samarbete. Dessutom integreras Hypergene enkelt med olika datakällor, vilket gör att användarna kan få fram och kombinera nyckeltal från källor både inom och utanför organisationens systemflora. Vi skulle också kunna berätta länge om hur våra verktyg erbjuder möjligheten att såväl distribuera färdigpaketerade rapporter som rapporter med avancerade analysfunktioner för den som söker mer förståelse.

I detta webinar-on-demand på ca 20 minuter får du höra mer om vårt övergripande perspektiv: om hur vi ser på BI och vad vi anser är viktigt att tänka på när man utvärderar BI-system.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00