Applikationer inom vård- och omsorgsområdet

Intresset för systemlösningar inom vård- och omsorgsområdet ökar kraftigt. Bakgrunden är att många kommuner står inför stora utmaningar inom såväl kostnadsutveckling som kvalitetskontroll. Det aktualiserar frågor som rör resurser, planering, genomförande, uppföljning och effektivisering.

Hypergene har tillsammans med ett flertal kommuner utvecklat kommunspecifika lösningar för olika verksamheter inom vård- och omsorgsområdet. Vi erbjuder bland annat färdiga webbapplikationer som möter de behov som finns inom individ- och familjeomsorg respektive hemtjänst.

I den här filmen går vi igenom våra samlade erbjudanden inom vård- och omsorgsområdet. Vi visar hur vi genom integrationer mot verksamhetssystem kan automatisera manuella processer för uppföljning och analys. Vi visar också hur vi kan ge stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.
Växel: +46 (0)40-661 10 00