Så kan myndigheter resursplanera och följa upp verksamheten och projekt effektivare

För många myndigheter är det en utmaning att enkelt kunna följa hur fördelade anslag och medel används. En orsak är att resursplanering och uppföljning ofta saknar koppling till verksamhetsplan, olika aktiviteter och projekt. Det gör det svårt för verksamheten att planera, följa upp och rapportera om hur det går. Transparensen blir låg och det är svårt att säkerställa att resurser används på ett optimalt sätt.

I detta webinar visar vi hur tjänsteintensiva myndigheter kan koppla sin bemanningsplanering till verksamhetsplan och aktiviteter - men också till projekt. Vi visar hur kopplingen leder till bättre kontroll och bättre möjligheter att styra och planera. När tidrapporteringen sker i samma lösning fås ett kraftfullt stöd att följa hur planerad tid står sig i förhållande till nedlagd tid.