Så kan en effektiv budget- och prognosprocess ge bättre koll på kommunens framtid

Ett planeringsarbete som inkludera möjligheten att arbeta med olika prognoser har väl aldrig känts viktigare, både i kommuner och i andra typer av verksamheter. Det gångna året har visat hur snabbt förutsättningar kan förändras. För ekonomistyrningen innebär det större krav på att processer kring budget- och prognosarbetet är effektiva, följsamma och gärna drivarbaserade. Dessutom bör systemverktygen bygga på automatiserade flöden och stora möjligheter till samarbete.

I det här webinaret får du möjlighet att titta in i Hypergens applikation för budget och prognos. Du får förståelse varför Hypergene underlättar arbetet för såväl controllers på central nivå som chefer i verksamheten.