Projekthantering för universitet och högskolor

Lägger du för mycket tid på processen med ansökningar av externa medel och uppföljning av forskningsprojekt? Är det svårt att få en snabb överblick av projekten på olika fakulteter och institutioner?

Hypergene är ett komplett systemstöd för verksamhetsstyrning och används redan idag av många lärosäten, både i Sverige och Norge. Modulen 'Stöd till projekt' är framtagen i samarbete med våra lärosäteskunder och är skräddarsydd för att stödja hela processen, från ansökning av externa medel till budgetering, prognostisering och uppföljning.

I Hypergene underlättas ansökningsarbetet med kalkylfunktionalitet för samfinansiering och indirekta kostnader. Projektuppföljning på projektledare, kontrakt och finansiär etc. ger användarna möjlighet att hitta avvikelser i ett tidigt skede.

Under detta inspelade webinar visar vi hur stödet för hela processen ser ut; hur ansökningar skapas, kalkyler tas fram och till slut sammanställs i finansiärens egna mallar. Vi visar hur forskare kan följa projektbudget mot utfallet och uppdatera sin prognos, liksom hur projektledare och kontraktansvariga kan följa upp sina aktiviteter oberoende av organisatorisk tillhörighet.