Hypergene Inköpsanalys på 10 minuter

Med Hypergene får du en effektiv och webbaserad lösning för planering, uppföljning och analys. Den senaste nyheten Inköpsanalys ger dig dessutom ett nytt och effektivt sätt att följa verksamheternas inköpsmönster och avtalstrohet. Det blir också enkelt att kontinuerligt få ut informationen till alla chefer och beslutsfattare.

Den här korta filmen ger dig de största vinsterna, sammanfattade på tio snabba minuter. Vi går bland annat igenom dessa värden som våra kunder vittnat om:

- Mätbar och förbättrad avtalstrohet
- Samlad bild över avtalstrohet
- Påvisa att vi följer LOU
- Snabb analys av leverantörer
- Insamling av avtal / central arkivering
- Ökad medvetenhet om våra inköp/kostnader
- Minskat antal leverantörer
- Samlad bild över våra inköp
- Förbättrad konteringskvalitet
Växel: +46 (0)40-661 10 00