Budget- och prognosarbete för kommuner

Ett planeringsarbete som inkludera möjligheten att arbeta med olika prognoser har väl aldrig känts viktigare? För ekonomistyrningen innebär det större krav på att processer kring budget- och prognosarbetet är effektiva, följsamma och gärna drivarbaserade. Dessutom bör systemverktygen bygga på automatiserade flöden och stora möjligheter till samarbete.

I det här inspelade webinaret får du möjlighet att titta in i Hypergenes applikation för budget och prognos. Du får förståelse varför Hypergene underlättar arbetet för såväl controllers på central nivå som chefer i verksamheten.