Att arbeta med strategisk styrning

Torbjörn Frank, affärsansvarig på Hypergene, berättar om strategisk styrning och vilka värden som finns för en organisation att arbeta med Hypergene inom detta område.
Växel: +46 (0)40-661 10 00