Människor, förändringsvilja och IT: hur 21 myndigheter enas om ett gemensamt beslutsstöd

Del 1: Inledning, bakgrund och Länsstyrelsernas behov
Länsstyrelserna är 21 fristående myndigheter som samverkar och nu inför ett gemensamt beslutsstöd med målet att skapa mer nytta och effektivitet. I samtalet deltog Staffan Larsson, länsråd Länsstyrelsen i Södermanland och Johan Lod, projektledare vid Länsstyrelsernas IT-enhet. Samtalet leddes av Magnus Staxäng, konsultchef och erfaren beslutsstödskonsult på Hypergene.
Seminariet är filmat i två delar och här visas del 1: Inledning, bakgrund och Länsstyrelsernas behov

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00