Bristande IT-­stöd hindrar rektorer från det pedagogiska uppdraget

I en undersökning bland landets rektorer i kommunala skolor framkommer att IT-stödet för rapportering och uppföljning hindrar många rektorer från sitt huvudsakliga pedagogiska uppdrag.

En stor del av rektorernas tid läggs istället på administration, samtidigt som systemen är dåligt anpassade till skolledarnas behov och myndigheternas krav.
Växel: +46 (0)40-661 10 00