Bristande IT-stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg

I en undersökning bland kommunala chefer inom vård och omsorg framkommer att IT-stödet för rapportering och uppföljning brister.

Istället för att underlätta arbetet hindras möjligheterna att säkerställa hög kvalitet och tillgänglighet i verksamheten, vilket ytterst drabbar brukarna. En stor del av chefernas tid läggs på administration i system som är dåligt anpassade efter deras och deras enhetschefers behov och myndigheters krav.
Växel: +46 (0)40-661 10 00