Värnamo kommun ser till att chefer enkelt får fram info om sin verksamhet

Värnamo är en av landets yngsta kommuner. Kommunen som bildades så sent som 1971 har idag drygt 30 000 invånare och drivs av visionen att vara ”den mänskliga tillväxtkommunen”. Här värnar man om möjligheten att förverkliga drömmar, att genom delaktighet och eget ansvar kunna skapa och få bra upplevelser. Den här visionen genomsyrar även den egna förvaltningsorganisationen. Därför har det varit naturligt för Värnamo kommun att utveckla möjligheten för alla chefer, även till dem som sitter längst ut i linjen, att snabbt få tillgång till kvalitetssäkrad verksamhetsinformation.

En av de största vinsterna är att vi både spar tid och använder den bättre. Mer tid kan läggas på att analysera information istället för att sammanställa den.
Ulf Svensson Värnamo kommun. Ulf Svensson, kommunchef, Värnamo kommun

Utmaning

"Vi frågade våra medarbetare vad de behöver för att bättre kunna styra sina verksamheter, berättar Ulf Svensson biträdande kommunchef," Värnamo kommun.

Det som framkom var att chefer på olika nivåer upplevde att:

 • Hanteringen av den stora mängden information skedde i för många olika gränssnitt.
 • De hade svårt att få en helhetsbild.
 • De saknade en gemensam världsbild – något som försvårade dialogen mellan förvaltningarna och med kommunledning.
 • De var beroende av ett fåtal personer som var expertanvändare av olika specialsystem.
 • Befintligt beslutsunderlag räckte ofta inte till.
 • Det var svårt att lita på den information som tillhandahölls.
 • Det fanns för lite tid över för analys.

Sammanfattning:

 • Integrera målen med budget, effektivisera budget- & prognosarbetet samt förbättra uppföljningen.

Lösning

Vid den här tidpunkten startades även ett projekt för att förbättra målstyrningen. När Värnamo Kommun sedan sonderade marknaden efter ett stöd för att förbättra sin verksamhetsstyrning hittade de Hypergene. De insåg snabbt att med Hypergenes kompletta erbjudande, som i en och samma produkt erbjöd stöd för rapport, analys samt budget och målstyrning, så kunde de få alla sina behov tillgodosedda.

"En grupp på över 50 medarbetare fick utvärdera de två lösningar som kvalificerade sig längst i vår urvalsprocess."

Alla föredrog Hypergene. Först implementerades lösningen för Personal och Ekonomi. Därefter följde de stora förvaltningarna, Vård och Omsorg samt Barn och Utbildning, som snabbt fick rapporter på plats som kopplades till deras specifika behov. Lösningen har därefter stegvis gjorts tillgänglig för fler delar av organisationen.

"I dag har cirka 250 medarbetare fått ett förbättrat stöd för att styra sina verksamheter. Alla förvaltningar använder verktyget för att rapportera in och följa upp hur vi ligger till mot våra mål."

Sammanfattning:

Resultat

Det nya stödet för verksamhetsstyrning har gjort att användare bara behöver ett gränssnitt för att hantera all verksamhetsinformation. Beroendet av de försystem som tidigare fanns har minskat, eftersom användarna nu aldrig behöver gå in i dem. Allt finns i Hypergene. Med all information överskådligt samlat på ett ställe så har Värnamo kommun fått en möjlighet att upptäcka samband som man inte tidigare kunnat se.

"Vi har helt enkelt fått ny kunskap."

Inom de olika förvaltningarna arbetar man nu också på ett likartat sätt med sin uppföljning. Det underlättar jämförelser och bidrar till en gemensam verklighetsbild. Implementeringen av verktyget har även drivit på kvalitetssäkringen av informationen.

"En av de största vinsterna är att vi både sparar tid och använder den bättre. Mer tid kan läggas på att analysera information istället för att sammanställa den."

En annan viktig vinst är också att vi betydligt snabbare kan serva politiker och överordnade chefer med de olika sammanställningar och rapporter som de begär.

Värnamo kommun fortsätter att utveckla sin styrning. I linje med sin vision att skapa delaktighet har kommunen ambitionen att även göra vissa delar av sin målstyrning, som nu stöds av Hypergene, tillgänglig även för sina medborgare.

Sammanfattning:

 • Stora tidsvinster på både central nivå och ute i verksamheterna.
 • Driver på processen med att sätta mätbara mål.
 • Lättare att återrapportera till kommunfullmäktige.
Peter Andersson Hypergene

Peter Andersson

VD

+46 (0)739 78 81 59 Mejla Peter