Hypergene KOMMUN

Broschyren beskriver hur vi genom paketerade applikationen kan dela med oss av den samlade erfarenheten från många olika kommuners verksamhetsstyrning. Med Hypergene KOMMUN erbjuder vi ett effektiv införande av ett beslutsstöd samtidigt som en stark plattform erhålls för en kontinuerlig utveckling av kommunens verksamhetsstyrning.

Ladda ner

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00