4 webinars du inte vill missa

Vi har listat några av de populäraste webinars vi genomfört tillsammans med specialinbjudna gäster. Webinaren handlar om beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Gästerna är hämtade från akademin, partners och näringslivet.

Kvinna som tittar på ett webinar

Hypergene är ett SaaS-bolag på marknaden för beslutsstöd- och verksamhetsstyrning med en molnbaserad lösning för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp (och webinaren nedan) kan du styra mot dina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

1. Webinar: Fem steg till bättre beslut och en mer flexibel styrning

I en snabbföränderlig omvärld behöver du snabbt kunna överblicka den finansiella situationen och anpassa den framåtriktade planeringen. I stället för statiska planeringsmodeller krävs nu verktyg som ger möjlighet att snabbt och dynamiskt utarbeta reviderade planer och anpassade prognoser.

I det sammanhanget blir en mer flexibel styrning nödvändig. I det här webinaret får du höra Rikard Olsson, konsult på Ekan Management och VD på Beyond Budgeting Institute, berätta om fem punkter för bättre beslut och styrning. De grundar sig i hans gedigna erfarenhet av såväl budgetlös styrning som utveckling av styrmodeller och ledningsprocesser.

Ta en titt på webinaret här


2. Webinar: Framtidens finansfunktion – när berättandet och nyckeltalen skapar magi

Under de senaste 30 åren har organisationer börjat mäta sin verksamhet allt mer. Det spelar ingen roll om man är ett företag, en skola eller en ideell förening. ”Det som mäts blir gjort” har blivit en sanning för många chefer och medarbetare.

Forskning visar dock att denna sanning behöver nyanseras. Utifrån sin egen och andras forskning visar Martin Carlsson-Wall, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm, hur nyckeltalen behöver kompletteras med starka berättelser. På samma sätt som en individ behöver kombinera hjärta och hjärna behöver organisationer skapa magi genom att kombinera berättelser och nyckeltal.

Ta en titt på webinaret här


3. Webinar: Hur digitaliseringsvågen påverkar controller- och CFO-rollen, liksom ekonomifunktionen i stort

Säg den styrelse eller ledningsgrupp som inte diskuterat digitaliseringens påverkan: på verksamheten och erbjudandet, likaväl som hur vi planerar och följer upp det vi gör. Lika säkert som att många yrkesroller ännu inte är uppfunna, lika säkert kommer många i och med digitaliseringen att få utvecklas i sina arbetssätt.

En av dem som intresserat sig för den digitala transformationen är Lukas Goretzki, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm. Han har i flera års tid undersökt hur controllers och ekonomiavdelningar påverkas av just detta.

Lukas har även undersökt digitaliseringens effekter på budget- och prognosarbetet samt hur företagens och organisationernas strategiska planeringsarbete utvecklas och förändras I takt med att digitaliseringsvågen sveper fram.

Ta en titt på webinaret här


4. Webinar: Ekonomens framtida roll och expertis – i en digital värld med artificiell intelligens

I en värld där digitalisering och AI påverkar såväl beslutsfattande som planeringsprocesser påverkas förstås ekonomens roll. Men hur? Det har Fredrik Nilsson, professor och Michael Grant, lektor, vid Uppsala universitet tittat närmare på i sin forskning.

I detta inspirerande webinar berättar Fredrik och Michael om ekonomens framtida roll vid komplexa bedömningar och beslut i den digitala värld vi rör oss i – en värld där AI enligt många bedömare antas få en stor betydelse. Med utgångspunkt i ny forskning argumenterar de för varför AI inte kan ersätta expertens intuition vid bedömningar och beslut. De kommer också in på begreppet ”intuitiv expertis”. 

Ta en titt på webinaret här

 

Hypergenes mjukvara ger dig underlag för beslut genom att samla in och presentera data från verksamheten för ledningen, chefer och för dig som behöver ha koll på verksamhetsstyrningen. Hypergene hjälper dig fatta beslut, styra mot mål och nå en högre nivå av prestation och effektivitet.

10 minuters videodemo av Hypergenes lösning: