Lotta Nilsson, konsult och applikationsspecialist

"Jag tycker att det är högt i tak och att vi har roligt ihop. Vi hjälper varandra framåt med fokus på kunden. "

Vad har du för bakgrund?

Jag har en systemvetarutbildning i botten. Innan jag började på Hypergene var jag fem år på CGI där jag utvecklade beslutsstöd för kommunal verksamhet – framförallt i ”backend”, dvs databasarbete samt projektledning. Jag har också hunnit med olika pedagogiska verksamheter; allt från att vara elevassistent till barn med särskilda behov till att hålla kurser på högskolan i webbutveckling.

Vi hjälper varandra framåt med fokus på kunden. Med ”vi” menar jag samtliga roller på företaget.
Lotta Nilsson Hypergene. Lotta Nilsson, Konsult och applikationsspecialist

Vad har du för roll på Hypergene?

Jag har flera olika roller, men mest inriktat mot kommunsektorn. Dels är jag applikationsspecialist med fokus på vård och omsorg, och då specifikt individ och familjeomsorg (IFO) vilket innebär att jag har ansvar för kravhantering/planering och utveckling av den modulen i vårt erbjudande. Dels jobbar jag som leveranskonsult och ingår då i projekt med inriktning mot skola och IFO. Mina arbetsuppgifter växlar mellan ren utveckling, projektledning och som verksamhetskonsult inom ramen för vår produkt och mina fokusområden.

Hur ser din arbetsvardag ut?

Rent praktiskt arbetar jag oftast på kontoret och ibland ute hos kund. Dagarna skiftar både i belastning och innehåll. Jag har mycket kundkontakt och har en hel del möten men jobbar också mycket med SQL och rapportutveckling. När jag arbetar med vidareutveckling av IFO-modulen sker det oftast i tätt samarbete med några utvalda kunder och då jobbar vi tillsammans fram lösningar som svarar mot nya krav på produkten.

I leveransprojekten ser det lite annorlunda ut. Det kan det handla om att sätta ramar för projekten, lägga upp tidplaner samt att se till att leverera inom överenskomna tidpunkter och att stötta vid test och avstämninngar.

Vad tycker du kännetecknar företagskulturen på Hypergene?

Jag tycker att det är högt i tak och att vi har roligt ihop. Vi hjälper varandra framåt med fokus på kunden. Med ”vi” menar jag samtliga roller på företaget. Beslutsvägarna är korta vilket gör att vi oftast kan komma vidare snabbt om det uppstår frågetecken i någon situation. Det händer så klart att man har tuffare perioder men då hjälper det alltid att komma till jobbet och träffa kollegorna.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Mina kollegor, utan tvekan. Tätt följt av när vi får feedback från nöjda kunder. Det är roligt att överträffa kundernas förväntningar på vad de kan få ut av att sätta upp ett Hypergene-projekt.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00