Kolada - 3 000 nyckeltal om kommunal och landstingsdriven verksamhet

RKA är en ideell förening bildad av staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Rådets uppgift är att främja jämförelser mellan kommuner och landsting, samt möjliggöra analys av kommuners och landstings verksamheter och förhållanden. Resultatet av RKA:s arbete är Kolada, en webbaserad portal laddad med 3 000 nyckeltal om offentlig verksamhet.

Utmaning:

  • Etablera en databas för kommuner och landsting som ger beslutsfattare den information de behöver i ett målstyrt arbetsätt.

Lösning:

  • Hypergene Beslutsstöd för BI.

Resultat:

  • Kolada är en informativ och lättillgänglig portal.
  • Möjliggör kontroll på hur de offentliga medlen i samhället används.
Lösningen är både snygg och innehåller kvalitetssäkrad information som är viktig för beslutsfattarna. Det är alltid ett nöje att demonstrera den för potentiella användare.
Anders Norrlid. Anders Norrlid, kanslichef, RKA

Utmaning

Utmaningen inom kommunal förvaltning har under många år varit att gå över till en kunskapsbaserad målstyrning, från att tidigare ha fokuserat på resursfördelning och att ha en budget i balans. Målstyrning kräver dock möjlighet till uppföljning av verksamheten, och RKAs uppdrag är att tillhandahålla information för det.

Med utgångspunkten i detta uppdrag har Hypergene utvecklat Kommun- och landstingsdatabasen - en webbplats med nyckeltal för kommuner och landsting, www.kolada.se.

– Vi publicerar rapporter som visar hur nyckeltal kan användas för att belysa frågor av relevans för kommuner och landsting, och för att stödja uppföljningen av verksamheterna, säger Anders Norrlid, kanslichef.

Lösning

Med hjälp av Hypergene Beslutsstöd har webbportalen Kolada byggts. Den lanserades 2011 och innehåller idag 3 000 nyckeltal som kan kombineras på de sätt som användaren vill. I databasen finns statistik om all obligatorisk verksamhet och de flesta frivilliga verksamheter som bedrivs av kommuner och landsting.

– Lösningen innehåller också import och kvalitetsgranskning av data. Det är väldigt viktigt för trovärdigheten att informationen vi presenterar är kvalitetssäkrad och riktig, säger Anders Norrlid. Beslutsfattare måste kunna lita på nyckeltalen i sitt arbete.

Metoden för kvalitetssäkring är en tidsserieanalys som signalerar om avvikelser eller orimligheter förekommer i nyckeltalsberäkningen. All data granskas via denna metod innan publicering.

Resultat

Kolada används framförallt av beslutsfattare och tjänstemän inom kommuner och landsting, men även media söker efter information flitigt här. I portalen finns allt från färdiga presentationer som består av ett urval nyckeltal, s.k. "öppna jämförelser" med ranking etc. som många efterfrågar, till den helt flexibla möjligheten att göra fria sökningar mot databasens alla nyckeltal. Den senare gör det möjligt för en mer avancerad användare att vända och vrida på informationen hur man vill och också söka efter ett exakt nyckeltal med sökmotorn som stöd.

– Kolada är en informativ och lättillgänglig portal där den som behöver information om exempelvis kostnad och ”output”, eller kvalitet, för en offentlig verksamhet kan hitta det för flertalet verksamheter, berättar Anders Norrlid.

Nyttan med Kolada är den möjlighet som portalen ger både för media och för beslutsfattare att ha kontroll på hur de offentliga medlen i samhället används och vad man får ut av dem.

 

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00