Media

Mediebranschen är hårt konkurrensutsatt och förändras i takt med digitalisering och krav på nya affärsmodeller. Därmed ökar också behovet av att kontinuerligt effektivisera såväl styrning som interna processer för att prestera på topp.

 I många fall ökar också behovet av flexibilitet och att snabbt kunna driva förändringsprojekt. Här är ofta systemstödet avgörande för att lyckas.

Hypergene har idag flera kunder inom mediesektorn, däribland TV4, Expressen, DN och DI. Med hjälp av Hypergene har t.ex. TV4 kunnat utveckla sin säljstyrning på ett sätt och gett ökade intäkter, liksom nya budget- och prognosprocesser som gett stora tidsbesparingar och ett större engagemang i organisationen.