Hybridorganisationer

Bland våra kunder finns flera medlemsorganisationer och studieförbund – organisationer som präglas av många intressen och där en idéburen verksamhet ska utföras på en konkurrensutsatt marknad.

I dessa organisationer blir en långsiktig styrning och ledning viktig, ofta utifrån fleråriga inriktningsbeslut som fattas vid kongresser eller stämmor. Samtidigt ska de långsiktiga målen brytas ner i en daglig verksamhetsplanering som tydligt kan koppa samman mål med aktiviteter – och allra helt länka mål, aktiviteter och budget till en helhet som går att både planera utifrån och följa upp. Det finns dessutom ofta andra verksamhetsdelar att hantera utöver kärnverksamheten, t.ex. fastigheter, finansiella innehav och olika typer av intäktsströmmar.

Sammantaget finns stora värden att hämta i en sammanhållen beslutsstödlösning. Med hjälp av Hypergene kan organisationerna planera, leda och följa upp verksamheten på ett sätt som stödjer både långsiktiga inriktningsbeslut och daglig uppföljning.

Exempel på kunder är Unionen, Medborgarskolan och Vårdförbundet.

Läs gärna mer om Hypergenes lösning för sportorganisationer.