Fler branscher

Hypergene används som beslutsstöd i många branscher utöver de som beskrivs här. Det kan handla om kunder som Sveaskog, Orc Software och SSAB. Gemensamt för alla kunder är att de sett potentialen i att bättre planera, följa upp och analysera sin verksamhet.

Varmt välkommen att höra av dig för att ta del av de lösningar vi utvecklat för kunder i olika branscher.