Fastighet

Fastighetsbolag verkar i en vardag som präglas av förändring med ekonomiska händelser i omvärlden och fastigheter som utvecklas, köps och säljs. Därför blir ett flexibelt men ändå heltäckande beslutsstöd extra värdefullt.

Hypergene har idag ca 30 kunder inom fastighetsbranschen där vi levererat stöd för affärsplan, budget & prognos, projekthantering, personaluppföljning, energiuppföljning, ekonomiuppföljning med mera. Bland tillämpningarna märks även intäktssimulerings- och intäktsbudgetmodell, kontraktsdataanalys, investeringsbudget och investeringsuppföljning.

Våra kunder får med vår hjälp bättre styrning och kontroll, rätt information för rätt beslut och högre effektivitet i sin verksamhet. Detta genom ett systemstöd som skapar förutsättningar för styrning, planering, uppföljning och framförallt vägledning till beslut inom verksamheten.

Bland kunderna finns Kungsleden, Stena Fastigheter och Castellum.

Exempel på tillämpningar för fastighetsbolag:

Målstyrning

 • Övergripande strategier
 • Affärsplan per kluster/fastighet
 • Förvaltningsstrategier
 • Uthyrningsstrategier
 • Miljöplaner
 • Underhållsplaner
 • Riskanalyser

Budget och prognos

 • Budget/Prognos per fastighet/kluster
 • Underhållsplanering till specifik hyresgäst
 • Projekt-/Investeringsbudget

Uppföljning och analys

 • Fastighetskort, Ekonomiuppföljning
 • Projektuppföljning, Löpande underhåll
 • Miljö & Energi, Hyresstatistik
 • Nöjdkund, Serviceärenden